I denne guiden kan du lese om flere forhold du bør være oppmerksom på når det gjelder sikkerhet og informasjon i bedriften. Det omhandler blant annet:

  • Intern risiko
  • Ekstern risiko
  • Valg av makuleringsmetode
  • Økonomi
  • Miljø

Guiden kan brukes som grunnlag for kartlegging, forbedringstiltak og videre arbeid knyttet til informasjonsflyt og rutiner.