I denne guiden kan du lese om flere forhold du bør være oppmerksom på når du skal slette sensitive data på digitale lagringsmedier. Den omhandler blant annet:

  • Hva digitale lagringsmedier er
  • Sikkerhetskultur
  • Risiko og kartlegging
  • Slettemetoder
  • Makuleringsløsninger
  • Miljø og gjenvinning

Vi håper guiden kan være nyttig som grunnlag for å finne løsninger som hindrer brudd på personvernet og sikrer at sensitive data ikke kommer på avveie.